top of page

PRIVACYBELEID

Introductie
Omdat wij bij Amsterdam Sailors BV uw privacy respecteren hebben wij een Privacybeleid opgesteld die dient als naslagwerk en altijd beschikbaar is. Wij dragen grote zorg voor uw gegevens en lichten hieronder en ook graag toe waarom en hoe wij gegevens verzamelen.

 

Algemeen
Dit is het Privacybeleid van Amsterdam Sailors BV een onderneming met adres Oudezijds Voorburgwal 175, Amsterdam. Amsterdam Sailors BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69423210. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website https://amsterdamsailors.com (hierna te noemen de “Website”) . Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze website bezoekt met uw computer, tablet van mobiele telefoon. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier waarop wordt voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

 

Door het gebruik van onze website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Onze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de website.

 

Wat voor gegevens verzamelen wij?
Voor uw bestelling dan wel naam van producten & diensten hebben wij uw algemene gegevens maar ook betaalgegevens nodig. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de bestelling af te sturen, maar ook om te zorgen dat we uw facturen kunnen sturen. Wij gaan mee met uw gegevens om.

 

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

 1. Emailadres

 2. Voor- en achternaam

 3. Telefoonnummer

 4. Adres

 5. Gegevens over uw activiteiten op de website

 6. Internetbrowser en apparaat type

 7. Bankrekeningnummer

 8. Andere gegevens die u aan ons beschikbaar stelt door middel van communicatie tussen Amsterdam Sailors BV en u, bijvoorbeeld e-mailverkeer, de chat, contactformulieren of in correspondentie (online en telefonisch).

 

Logfile informatie
Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de website. Onder het goed functioneren van de website begrijpt wij de naam van het beschermen van de website tegen het handelen van de veiligheid van de website en van uw computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw, browser-type, browser-versie, de pagina's van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina's en andere statistieken.

 

Analytische diensten & Cookiebeleid
Wij maken gebruik van functionele cookies en analytische cookies. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. Deze tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, onze Website, de aangebracht die uw bezoek, add-ons en andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken 'cookies'. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan ​​niet beschadigen. Cookies verzamelen anonieme informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics en worden na 26 maanden automatisch verwijderd. Google Analytics installeert een permanente cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser. Voor extra informatie over ons Cookiebeleid raden wij u aan ons cookiebeleid door te nemen.

 

Nieuwsbrieven & E-mailmarketing
Iedereen in onze database heeft hiervoor een dubbele opt-in moeten doorlopen en heeft een mail ontvangen betreft de AVG. Mocht u toch de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen kunt u zich gemakkelijk onderaan elke nieuwsbrief afmelden.

 

Hoe gebruiken wij deze informatie?
Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:

 1. Gegevens te onthouden, zodat u niet steeds opnieuw opnieuw nodig heeft in de loggen wanneer u de Website opnieuw bezoekt;

 2. De effectiviteit van onze Website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;

 3. Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de Website;

 

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

 1. Het afhandelen van uw bestelling, afname van diensten en bijbehorende betaling

 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder

 3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 4. U mogelijk te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 5. Om goederen en diensten bij u af te leveren (digitaal)

 6. Om uw vragen te kunnen beantwoorden via de chatfunctie op de website wanneer we op dat moment niet online zijn.

 7. Amsterdam Sailors BV verwerkt tevens persoonsgegevens als wij hier wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Wordt deze informatie gedeeld?
Uw gegevens worden in principe niet gedeeld, ten oordeel van het uitvoeren van onze diensten. Wij zullen uw (persoons) gegevens dan ook niet verhuren of verkopen aan derden.

 

Hoe gaan we om met de beveiliging van uw gegevens?
Amsterdam Sailors BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies van tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. De website is beveiligd door middel van een SSL Certificaat en tevens maken wij in enkele systemen gebruik van de technische maatregel zoals een 2-factor authenticatie).

 

Echter, kan Amsterdam Sailors BV niet verzekeren dat de informatie op de website niet wordt geopend, onthuld, hersteld of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en Amsterdam Sailors BV Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

 

Zeggenschapswijziging
Wanneer Amsterdam Sailors BV, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in this Privacy Policy moeten opvolgen.

 

Wettelijk verzoek
Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en / of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en / of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude van andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek van een vergunning, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

 

Internationale overdrijving
Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en / of servers die zich buiten Nederland en / of de EU bevinden en waar de wetten betreffende gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze, zoals geacht door de AVG, buiten de EU worden verwerkt. (Conform modelbepalingen die zijn gesteld)

 

Bewaartermijn
In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Amsterdam Sailors BV persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de bevestigde van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wilt over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@amsterdamsailors.nl.

 

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit
Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u van een derde dan kunt u contact opnemen met Amsterdam Sailors BV door een e-mail te sturen naar info@amsterdamsailors.com of een brief sturen aan:


Amsterdam Sailors BV
Oudezijds Voorburgwal 175
1012EV Amsterdam

 

Applicaties, websites en diensten van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites van diensten van derden die relevant zijn naar van van onze Website, waaronder de informatie van inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van applicatie wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website van dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn betrokken op de regels en het beleid van de derde.

 

Wijzigingen
Amsterdam Sailors BV kan van tijd tot tijd deze Privacybeleid aanpassen of updaten.

U wordt daarom beïnvloed om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze op deze pagina worden gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 1 juli 2020.

 

Contact
Wanneer u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met Amsterdam Sailors BV door een e-mail te sturen naar info@amsterdamsailors.com.

bottom of page